Over ons

Loading
loading..

Over ons

AKKU Trainingsbureau is opgericht om studenten en studentenorganisaties van de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) te ondersteunen. Dit doet zij door verscheidene trainingen aan te bieden aan individuele studenten of aan besturen, commissies en medezeggenschapsorganen waar studenten deel van uit maken.

Trainingen voor studentenorganisaties

AKKU Trainingsbureau organiseert trainingen voor studenten uit studentenorganisaties zowel op eigen initiatief als op aanvraag vanuit een vereniging of medezeggenschapsorgaan. Studentenorganisaties kunnen aangeven waar de training over moet gaan en wanneer deze ongeveer plaats moet vinden. Het trainingsbureau verzorgt vervolgens een training die voldoet aan de wensen van de opdrachtgever. Voorbeelden van trainingen die het trainingsbureau aanbiedt zijn een training time management, vergaderen of promotie. Het volledige aanbod is te vinden onder het kopje “trainingen” van deze website.

Trainingen voor individuele studenten

Het trainingsbureau organiseert trainingen waar individuele studenten zich voor kunnen inschrijven over onderwerpen als time management of leerstofverwerking (“learn to learn”).  AKKU Trainingsbureau probeert zich met name te richten op onderwerpen die doorgaans buiten het curriculum van de verschillende studies van de RU of HAN vallen omdat het niet als doel heeft onderwijstaken over te nemen. Trainingen die het trainingsbureau organiseert, worden onder andere aangekondigd in de agenda op de website.

De trainers

De trainers van AKKU Trainingsbureau zijn doorgaans studenten (of inmiddels afgestudeerden) die zelf vaak al ervaring hebben opgedaan in een bestuur of binnen de medezeggenschap. De trainers kunnen zodoende tijdens de training uit eigen ervaring vertellen, naast de theorie en praktische onderdelen die in de training aan bod komen.

Binnen het trainingsbureau zijn deze studenten opgeleid tot trainer door middel van een opleidingsweekend en een ontwikkeltraject na dit weekend. Er worden regelmatige trainersavonden georganiseerd waar de trainers ervaringen kunnen uitwisselen of een externe trainer de trainers nieuwe vaardigheden kan aanleren danwel kennis kan laten opdoen. Het trainingsbureau heeft de professionalisering van de trainers hoog in het vaandel staan.

Prijzen

Voor de trainingen wordt een vergoeding gevraagd. Deze vergoeding bedraagt 50 euro per uur, waarbij studie- en studentenverenigingen een korting krijgen van 50%. De meeste trainingen duren tweeënhalf uur. Medezeggenschapsorganen van de RU kunnen door afspraken met DSZ gratis trainingen aanvragen. Ook open trainingen voor studenten zijn gratis te bezoeken.

Een training aanvragen?

Ga naar het intakeformulier
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background